Calitatea nu este accidentală, ci este rezultatul unei afaceri performante
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Politică de confidențialitate

Limitarea răspunderii

Informaţii

KC & Partner S. R. L. oferă informaţia furnizată "aşa cum este", ce poate fi supusă modificărilor fără notificare prealabilă şi neangajantă, fără o garanţie expresă sau implicită.
KC & Partner S. R. L. nu îşi asumă nici o răspundere pentru actualitatea, corectitudinea, integralitatea sau calitatea informaţiilor oferite. KC & Partner S. R. L. îşi rezervă dreptul expres de a modifica informaţiile sau părţi din acestea sau produsele/serviciile descrise aici fără o înştiinţare suplimentară, de a le completa sau de a le şterge. KC & Partner S. R. L. exclude toate pretenţiile de răspundere, care se referă la pagube materiale sau imateriale, provocate prin utilizarea şi/sau nerespectarea informaţiilor furnizate.

Indicaţii/link-uri

Informaţiile furnizate de KC & Partner S. R. L. conţin indicii ("link-uri") către alte site-uri.
KC & Partner S. R. L. nu are nici o influenţă asupra ofertelor de internet, ce nu au fost elaborate de KC & Partner S. R. L., în privinţa conţinutului actual şi viitor şi în privinţa conţinutului paginilor legate prin link-uri în mod direct sau indirect.
KC & Partner S. R. L. declară că în momentul stabilirii conexiunii prin link paginile respective nu prezentau conţinuturi ilegale. KC & Partner S. R. L. se distanţează prin aceasta de conţinutul paginilor conectate prin link, ce au fost modificate după apariţia link-ului. KC & Partner S. R. L. exclude orice pretenţie de răspundere, ce rezultă în urma utilizării unor conţinuturi incorecte sau incomplete a unor pagini legate prin link-uri. Pentru pagube care apar prin utilizarea unor astfel de informaţii oferite, este răspunzător numai proprietarul respectivei pagini.

Informaţii referitoare la mărci şi la mărci înregistrate

Toate mărcile şi toate mărcile înregistrate indicate şi respectiv protejate ale unor terţe părţi se supun nelimitat prevederilor legale aplicabile privind protecţia mărcilor înregistrate şi protecţia drepturilor de proprietate ale respectivilor proprietari autorizaţi.