Calitatea nu este accidentală, ci este rezultatul unei afaceri performante
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

TQM

Drumul este scopul

Total Quality Management (TQM) înseamnă cerere şi metodă, un scop care nu poate fi atins niciodată pe deplin. Organizaţia în proces de învăţare foloseşte TQM pentru a se îmbunătăţi continuu şi pentru a se adapta din timp la noile cerinţe ale clientului.

Este necesar să conştientizăm calitatea ca fiind un factor global de succes.

Dintre societăţile care au implementat în mod integral TQM, conform unui studiu referitor la Status quo-ul strategiei TQM, 83 % dintre firmele din Europa de Vest au obţinut rezultate mai bune în afaceri, 89% au înregistrat o scădere drastică a costurilor, 94% au constatat un grad mai mare de satisfacţie a clienţilor şi 83% au observat un grad mai mare de satisfacţie a angajaţilor.

Mai mult de 700 de membri încurajează astăzi prin intermediul EFQM schimbul de informaţii şi au ca obiectiv comun Excelenţa în Afaceri prin implicarea angajaţilor în orientarea continuă şi integrală a proceselor şi a serviciilor în funcţie de aşteptările şi cerinţele clienţilor. Societăţile de succes pot să depună candidaturile pentru Premiul European pentru Calitate.

Se vor realiza printr-o autoevaluare obiectivă şi metodologică:

 • identificarea potenţialelor de îmbunătăţire,
 • controlul proceselor de îmbunătăţire,
 • lucrul în cadrul departamentelor orientat spre calitatea globală,
 • motivație pentru crearea proceselor de îmbunătăţire continuă.

În acest sens, din ce în ce mai multe firme îşi orientează în mod consecvent munca privind calitatea în funcţie de modelul de excelenţă stipulat de către Fundaţia Europeană pentru Management-ul Calităţii. Procesul de autoevaluare, care constituie elementul central al acestui model, face posibilă stabilirea clară a propriilor puncte forte şi puncte slabe. Autoevaluarea este integrată în procesul de planificare şi este utilă în acest fel pentru controlul permanent al succesului.

Download de date: