Calitatea nu este accidentală, ci este rezultatul unei afaceri performante
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

DMAIC

DMAIC (Defineşte/ Măsoară/ Analizează/ Îmbunătăţeşte / Controlează)

DMAIC (Defineşte ‒ Măsoară ‒ Analizează ‒ Îmbunătăţeşte ‒ Controlează) reprezintă etapele de management ale procesului. DMAIC este conceptul de bază privind managementul calităţii şi Six Sigma şi este utilizat în scopul dezvoltării acestor procese pentru a asigura un nivel de performanţă stabil Six Sigma. DMAIC este utilizat în îmbunătăţirea produselor existente.

Defineşte ‒

cine sunt clienţii procesului ("client" este o descriere generală) şi care sunt necesităţile acestora, necesităţi pe care procesul tău trebuie să le îndeplinească. Performanţele procesului tău sunt critice pentru a satisface aşteptările clienţilor tăi.

Măsoară ‒

în această etapă este necesară utilizarea metodelor şi instrumentelor de colectare a datelor privind situaţia actuală a elementelor observate din cadrul procesului tău. Utilizarea metodelor şi instrumentelor, precum: Plan de Date, Fişa de Date, Diagrame de Control, Histograma, GRR, SPC, Diagrame Pareto, Matricea Priorităţilor, FMEA sau Procesul Sigma, îţi vor furniza date despre funcţionalitatea procesului observat.

Analizează ‒

este etapa în care se va stabilii cauza deviaţiilor de la performanţele obiectivelor definite. Elementele de ieşire ale acestei etape trebuie să definească problema din cadrul procesului, să propună modificări de proces sau produs; sau să stabilească modificări în cadrul întregului proiect. Metode şi instrumente propuse: Diagrama Cauză – Efect, Brainstorming, Diagrame de Control, Fişa de Colectare a Datelor / Fişa de Colectare a Erorilor, DoE (Design of Experiments), Diagrame de Flux, Scatter Plot, Testarea Ipotezelor, Diagrama Frecvenţelor.

Îmbunătăţeşte ‒

este etapa în care potenţialele soluţii, ca elemente de ieşire din etapa de analiză, sunt identificate în raport cu problemele adresate. Deoarece este posibil ca mai multe soluţii să fie adresate unei probleme individuale, este necesară implementarea unor criterii de evaluare a eficacităţii soluţiilor propuse, precum: Brainstorming, FMEA, DoE (Design of Experiments), Diagrame de Flux.

Controlează ‒

dacă îmbunătăţirile recente şi noile proceduri privind activităţile zilnice sunt menţinute. Este foarte important ca responsabilităţile pentru proces să fie adresate într-o manieră specifică responsabilului de proces. Procesul trebuie monitorizat continuu pentru a dezvolta noi proceduri de optimizare. Pentru deviaţiile identificate sau potenţiale ale procesului, acţiuni corective trebuie stabilite. Metodele şi instrumentele trebuie să fie implementate: Diagrame de Control, Diagrame de Flux, Analize Pareto, Diagrama Frecvenţelor, Standardizarea, Diagrame ale Fluxului de Proces.