Calitatea nu este accidentală, ci este rezultatul unei afaceri performante
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Ciclul PDCA

Ciclul PDCA (Plan - Planifică / Do - Efectuează / Check - Verifică / Act - Acţionează)

Ciclul Deming sau Ciclul PDCA Shewhart descrie un proces de soluţionare a discrepanţelor în patru etape, acest proces constituie baza în Controlul Calităţii. Ciclul PDCA este aplicabil şi proceselor de îmbunătăţire continuă conform conceptului Kaizen.

Planifică

procesul înainte de implementare: planul cuprinde identificarea potenţialelor îmbunătăţiri (de obicei identificate de operator sau coordonatorul echipei), analizează situaţia actuală şi dezvoltă noi concepte (prin implicarea activă a echipei din cadrul organizaţiei).

Efectuează

și dezvoltă ideile propuse, implementează-le în medii controlate, prin încercări, teste şi optimizează conceptul practic; prin tehnici simple (ex. Dispozitive Temporare) dezvoltate la staţii de lucru individuale (prin implicarea activă a echipei din cadrul organizaţiei).

Verifică

performanţele procesului şi rezultatul obţinut; analizează în detaliu potenţialul de îmbunătăţire la nivel de organizaţie prin implementarea conceptului ca standard.

Acţionează,

implementează şi evaluează noul standard implementat în cadrul organizaţiei (audituri). Aceasta este o "acţiune majoră" de extindere în cadrul activităţilor organizaţiei (modificări ale planurilor de lucru, programe NC, furnizare de şcolarizări, ajustări ale structurilor operaţionale şi organizaţionale) şi totodată poate cuprinde investiţii substanţiale (în cadrul tuturor activităţilor similare pentru toate locaţiile implicate).