Jakość nie jest przypadkiem, jest wynikiem efektywnego procesu zarządzania
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

PDCA

PDCA (Zaplanuj / Wykonaj / Sprawdz / Popraw)

Kolo Deminga lub Cykl PDCA opisuje proces rozwiazywania problemów w 4 krokach co jest podstawa do poprawy jakości. Cykl PDCA ma również zastosowanie w procesie ciągłego doskonalenia albo warsztatow Kaizen.

Zaplanuj

process przed wdrozeniem: plan zawiera zidentyfikowane potencjalne usprawnienia (zazwyczaj przez operatora badz lidera zespolu), przeanalizuj obecny stan oraz zaplanuj nowy stan (ze wsparciem i udziale zespołu).

Wykonaj

i wypróbuj zaproponowane pomysły i rozwiązania na jednym stanowisku (ze wsparciem i udziale zespołu)

Sprawdz

wyniki I rezultaty I przeprowadz szczegolowa analize w standardowym otoczeniu.

Popraw

i przejrzyj nowo wdrożone rozwiązania i standardy (ocena). Jest to kluczowe ażeby poszerzyć wdrożenie na wszystkie procesy (zmiana planow kontroli, szkolenia, dopasowanie struktury organizacyjne) jak również może pociagac za sobą pewne inwestycje (w podobnych procesach we wszystkich zakładach)