Jakość nie jest przypadkiem, jest wynikiem efektywnego procesu zarządzania
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Mapa procesu

Wymagania klienta Procesy strategiczne Odpowiedzialnosc zarzadu Zadowolenie klienta
SP1
Zaangazowania kierownictwa(zarzadzanie srodowiskiem,zarzadzanie jakoscia I bezpieczenstwem)
SP2
Planowanie strategiczne, orientacja na klienta
SP3
Finanse I kontrolling
SP4
Komunikacja, raportowanie I delegowanie uprawnien
SP5
Ocena system zarzadzania
SP6
Poprawa systemu zarzadzania
Zarzadzanie kadrami
SP7
Dostawcy
SP8
Personel (organizacja, kwalifikacja, rozwoj)
SP9
Infrastruktura, budynki, zarzadzanie ryzykiem, awarie)
SP10
Srodowisko pracy, bezpieczenstwo pracy BHP
SP11
Infrastruktura informatyczna I serwis
Procesy klienta Realizacja zamowien I wsparcie
KP1 Zapytania ofertowe
KP2 Zamowienie -> rozwoj-> produkcja-> dostawa
KP3 Akceptacja
KP4 Reklamacje klientow
Procesy wspierajace
UP1
Utrzymanie ruchu
UP2
Zarzadzanie narzedziami I oprzyrzadowanie
UP3
Postepowanie z materialem niezgodnym
UP4
Zarzadzanie odpadami
UP5
Oprzyrzadowanie kontrolno pomiarowe
UP6
Znakowanie, status, identyfikowalnosc
Pomiary, analiza, usprawnienie
UP7
Analizza danych I metody statystyczne
UP8
Zadowolenia klientów i pracownikow
UP9
Monitorowanie (procesu, produktu, systemu)
UP10
Kontrola części wadliwych
UP11
Zmiany produktu i \ lub uslug
UP12
Zarzadzanie dokumentacja I zapisami