Jakość nie jest przypadkiem, jest wynikiem efektywnego procesu zarządzania
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

DMAIC

DMAIC (Zdefiniuj / Zmierz/ Zanalizuj / Usprawnij / Kontroluj)

DMAIC (Zdefiniuj / Zmierz/ Zanalizuj / Usprawnij / Kontroluj) jest metoda optymalizacji procesow. Cykl DMAIC jest punktem w metodologii Six Sigma oraz jest używany do poprawy istniejących produktów.

Zdefiniuj

kto jest klientem procesu and jakie sa jego potrzeby i wymagania. Wyniki procesu sa kluczowe ażeby spelnic wymagania klienta.

Zmierz

faza pomiaru sluzy do zbierania danych obecnego procesu. Uzywane narzędzia to arkusz danych, karty kontrolne, SPC, diagram Pareto, FMEA lub odchylenie standardowe

Zanalizuj

W fazie analizy poszukujemy przyczyn odchyleń od zalozonych celów. Wynik analizy powinny doprowadzić do zdefiniowania problemu, zmian w procesie lub produkcie. Stosowane metody i narzędzia to Wykres przyczynowo – skutkowy, burza mozgow, karty kontrolne, arkusze danych, schemat przepływu materialu itp.

Usprawnij

w tej fazie propozycje rozwiazan z fazy analizy sa zidentyfikowane. W przypadku wielu propozycji rozwiazan należy wdrozyc kryteria oceny efektywności tj. burza mozgow, FMEA, DoE, wykresy przepływy.

Kontroluj

czy wdrożone usprawnienie i nowe procedury sa przestrzegane.Kluczowe jest ażeby odpowiedzialność za proces była przypisana do jego wlasciciela.Proces musi być podlegać ciaglemu monitorowaniu w celu dalszej optymalizacji. Należy wdrozyc akcje korekcyjne dla zidentyfikowanych jak i potencjalnych odchyleń. Należy wdrozyc narzędzia i metody takiej jak karty kontrolne, analiza Pareto, karty czestotliwosci, standaryzacja, diagramy procesow.