A minőség nem a véletlen műve, hanem jól működő üzleti folyamatok eredménye
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

DMAIC

DMAIC (Six Sigma) (KVP)

DMAIC (Define ‒ Measure ‒ Analyse ‒ Improve ‒ Control, kiejtés: dimejk) a folyamatvezetés egyes fázisait határozza meg. A DMAIC a fő folyamat a Six Sigma nevezetű minőség-menedzsmenti megközelítésben, és a folyamatok aszerinti felépítésére alkalmazzák, mely alapján be tudják tartani az előírt 6 Sigma teljesítményi szintet. A DMAIC-et a meglévő termékek javítására használják.

Define

Meghatározza, hogy kik az ügyfelek (itt az "ügyfél" szót nagyon sokféleképpen lehet definiálni), és hogy mely ügyféligényeknek kell a folyamatnak megfelelnie. Erre alapozzák a folyamat teljesítményi ismertetőit, melyek kritikusak az ügyfélelvárások teljesítésére nézve.

Measure

A Measure fázisban meghatározásra kerülnek azon eljárások és eszközök, melyek a teljesítményi ismertetők jelenlegi értékeinek gyűjtéséhez szükségesek. Ezen eszközök segítségével kerülnek rögzítésre a folyamat funkcionalitásával kapcsolatos adatok (lehetséges eredmények: adatrögzítési terv, adatrögzítési lap, rendszerlap, gyakorisági diagram (Hisztogram), R&R-értékelés (Gauge R&R), ellenőrzési eszközök képességi vizsgálata, Pareto-diagram, prioritási mátrix, FMEA, folyamatképesség (Cp, Cpk), Sigma folyamat (karakterisztikus folyamatvezérlés)).

Analyse

Az analízis fázis célja a meghatározott teljesítményi céloktól való eltérések okainak felderítése. E fázis eredményei esetleg a probléma-meghatározás módosításához vagy az egész projektkeret átalakításához vezethetnek (lehetséges eszközök: Ok-okozat diagram (szálkadiagram), Brainstorming, affinitás diagram, rendszerlapok, adatgyűjtési nyomtatványok / hibagyűjtő lapok, DoE (Design of Experiments), folyamatábra, szórás diagram, hipotézis teszt, gyakorisági diagram).

Improve

Az Improve fázisban megoldásokat keresünk az analízis fázisban feltárt és kiválasztott problémákra. Mivel több megoldás is lehetséges, így meg kell határozni bizonyos kritériumokat, melyek alapján értékelendők a megoldási lehetőségek (lehetséges eszközök: kreativitás technikák, Brainstorming, megegyezés, FMEA DoE (Design of Experiments), folyó diagram).

Control

Végső lépésként tartósan be kell építeni a javításokat és az új eljárásokat a mindennapi munkába. Itt fontos a folyamattal kapcsolatos felelősség átadása, ill. visszaszolgáltatása a folyamat tulajdonosának. A folyamat a továbbiakban a kifejlesztett mérési rendszerek alapján kerül tartós ellenőrzésre. A várható eltérések miatt megfelelő javítási rendszerek (adatgyűjtés, rendszerlapok, folyamatábra, Pareto analízis, gyakorisági diagram, szabványosítás, folyamat leforgási tervek) kerülnek bevezetésre.