Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Zřeknutí se práv

Informace

KORN CONSULT GmbH poskytuje informace "jak jsou", nezávazně a nepovinně, bez výslovné nebo implikované záruky.
KORN CONSULT GmbH nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytnutých informací. KORN CONSULT si vyhrazuje právo na informace nebo jejích částí, nebo změny na výrobky zde popsané / služby bez předchozího upozornění měnit, přidávat nebo odstranovat. KORN CONSULT GmbH se zříká veškeré odpovědnosti ve vztahu k materiálnímu nebo ideovému poškození, které je způsobeno použitím a / nebo nerespektování poskytnutých informací.

Odkazy / Linky

Do KORN CONSULT GmbH poskytunuté informace reference (Odkazy) na jiné webové stránky.
Na internetové nabídky, které nebyly KORN CONSULT GmbH vyvinuty, nemá KORN CONSULT GmbH žádný vliv, týkající se současného a budoucího Designu a pokud jde o obsah stránek odkazovaných přímo i nepřímo.
KORN CONSULT GmbH prohlašuje, že v době propojení, odpovídající odkazované stránky byly volné od nelegálního obsahu. KORN CONSULT se distancuje od obsahu odkazovaných stránek, které byly změněny po propojení. KORN CONSULT GmbH vylučuje veškerou odpovědnost , v případě použití ilegálních, chybných nebo neúplných obsahů odkazovaných stránek. Škody, které vzniknou použitím poskytovaných informací je odpovědný pouze majitel stránek.

Značky a ochranné známky

Všechny výše uvedené a v případě potřeby chráněné třetí značkou a ochrannou známkou podléhají s ustanovení bezvýhradně příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnického práva zapsaného vlastníka.