Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Zdravotnictví

Výhody:

1. Kvalitativní

 • Nadstandartní průběhy jsou přijatelné
  • Záruka stále identických produktů

2. Právní

 • Ochrana proti regresi
  • Promyšlené postupy v praxi
  • vyloučení chyb
  • Lepší pozice při vyjednávání s KV, MediNet a ostatními sítěmi
  • právní základy zajištění lékařské kvality budou splněny (§135 ff SGB V, 92 SGB V)

3. Pojištění

 • Snížení odpovědnosti za rizika
  • pro smluvní lékaře platí navíc další vzdělávací programy (§81 SGB V)

4. Lékařská komora

 • získat závazek opatření k zajištění kvality

právního pozadí:

Výtah z SGB V (právní sociální a zdravotní pojištění páté knihy), §135a závazek zajištění kvality

(1) Poskytovatelé jsou povinni zajistit a rozvíjet kvalitu služeb, které poskytují.Tyto služby musí odpovídat současnému stavu věděckého poznání a za předpokladu, potřebné technické kvality.

(2) smluvní, licenční nemocnice a poskytovatelé služeb v oblasti prevence a rehabilitace jsou povinni v souladu s §§ 136a, 136b, 137 a 137d, aby se zapojily do institucionálních opatřeních k zajištění kvality, které jsou, zejména s cílem zlepšit kvalitu výsledků. Licencované akutní péče v nemocnicích a lůžkových rehabilitačních zařízení, penzijní fondy jsou povinni podle §§ 137 a 137d,vytvořit a vnitřně rozvíjet řízení kvality.

Usnesení 72 lékařské konference

Na 72. Zdravotní konference bylo na základě rozhodnutí ministrů zdravotnictví zemí pro všechny zdravotnické zařízení, které

 • k 1.1.2003 všechna zdravotnická zařízení (včetně lékařských ordinací), zveřejnit ve výročních zprávách o kvalitě kvalitu svých služeb a zpřístupnit je veřejnosti v přiměřené formě.
 • do 01.1.2005, musí všechny zdravotnické orgány zavést stav vědy a techniky-orientované na řízení kvality.

DIN EN ISO 9000 jako Systém řízení kvality umožnuje:/strong>

Definice:

 • DIN neměcká průmyslová norma (deutsche Industrienorm)
 • DIN Německý průmyslový standard
 • EN evropský standard(European Standard)
 • ISO mezinárodní standard (International Standard Organization)

Jedná se zde o mezinárodně uznávaný standard kvality, který napříč průmyslem zavádí proces řízení kvality.