Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Zavedení systému managementu

Prvním krokem

popsat svůj systém řízení z hlediska certifikace.

 • Analýza stávajících procesů
 • Dokumentace těchto údajů

Druhým krokem

(Výsledky téměř nevyhnutelně)

Nyní víte, silné a slabé stránky vašeho aktuálního systém řízení a můžete preventivně zasáhnout!

Ušetříte zbytečné dvojnásobné práce, optimalizujete Vaše náklady a zlepšíte spokojenost zákazníků!