Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

TQM

Cesta je Cíl

Total Quality Management (TQM) je požadavek a metoda, cíl, kterého není nikdy dostatečně dosaženo. Učící se organizece používá TQM aby byla ještě lepší a přizpůsobovala se novým požadavkům.

Je nezbytné, mít na vědomí kvalitu jako komplexní faktor úspěchu.

Společnosti, které mají plně zaveden TQM, mají podle studie na Status Quo v západoevropských společností 83 procent lepší obchodní výsledky, 89 procent drastického snižení nákladů, 94 procent vyšší spokojenost zákazníků a 83 procent vyšší spokojenosti zaměstnanců.

Více jak 700 členů podporují přes EFQM výměnu informací a hlavní cíl: „Business Excellence“ zapojením zaměstnanců v kontinuální a celostní přístup procesů a služeb pro potřeby a očekávání zákazníků. Úspěšné společnosti se mohou ucházet o prestižní evropskou cenu kvality (Award).

Se zaměřením a metodickém sebehodnocení by mělo být dosaženo:

 • Stanovení potenciálů ke zlepšení,
 • Řízení potenciálů ke zlepšení,
 • sladit práci ve svém útvaru v komplexní hodnocení kvality
 • a vytvořit motivaci pro neustálé zlepšování procesů

V tomto směru stále více a více společností směřují důsledně kvalitu na Excellence Model Evropské nadaci pro management kvality. Středem tohoto modelu stojí na sebehodnocení, umožnující jasně definovat silné stránky a oblasti pro zlepšování. Samohodnocení je v tomto směru integrován do procesu plánování a používá se tímto způsobem k permanentnímu úspěchu.

Stahování dat: