Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Top Consultant 2013-2014

„Výsledek kvality není žádná náhoda“

„Jsme jako hasiči, když již nic jiného nefunguje“, vysvětlil jednatel společnosti Holger Korn svým zákazníkům.
Někdy nás nazývají také Task Force. “Pokud je v pátek odpoledne zákazníkem vyžádán expert s praktickými zkušenostmi, tak ten již na začátku týdne sedí v letadle.”
Poradenská společnost Korn Consult GmbH v Jossgrundu u Frankfurtu ale sází nejenom na rychlost. Svým zákazníkům, kteří patří převážně do oblastí výroby (nebo lépe do průmyslu), posílá výhradně výkonné poradce a poradce seniory s praktickými zkušenostmi a zkušenostmi v daných oborech a vědomně se zříká poradců juniorů.

Příliš mnoho papírování a prezentací, příliš teorie, málo operativních praktických zkušeností – to sám zažil zakladatel společnosti Holger Korn od poradenských společností, když ještě pracoval jako zaměstnanec velkého koncernu. Při založení své vlastní poradenské společnosti v roce 2006 si proto Holger Korn napsal na vlajku skutečnou podporu na cestě trvalého zlepšování u zákazníků. Do svého poradenského portfolia přijímá skupina Korn Consult pouze stejně smýšlející experty.

Mezinárodní růst

Rčení „Kvalita není náhoda, nýbrž výsledek fungujících obchodních procesů“ si Korn Consult nechal obchodně právně chránit. Koncept, vytvářet u zákazníků robustní postupy a procesy analyzované do detailu, neustále roste. Od roku 2006 má Korn Consult – především díky osobním doporučením – ročně nárůst okolo 70 procent a zaměstnává nyní přes 20 stálých a dobrovolných spolupracovníků. Společnost je zastoupena kancelářemi v Německu, Španělsku, Rumunsku, České republice, Maďarsku, USA, Brazílii, Mexiku a v budoucnosti i v Číně.

Postup do první ligy

Rozhodující obchodní oblasti, která stojí za úspěchem Korn Consult, je Interim-Management a služby v oblasti inženýringu. S klíčovými kompetencemi ověřenými v praxi, kterými jsou: Technologická excelence, Management dodavatelského řetězce, Optimalizace obchodních procesů, Management procesů, Zajištění způsobilosti/náběhů, Expertýzy řešení problémů, Zajištění procesu a realizace a Výběr/rozvoj dodavatelů, vytváří kompetence Korn Consult GmbH v oblasti procesů, produktů, metod a managementu jedinečnou symbiózu poradenství.

Praktické zkušenosti poradenského týmu expertů poskytují poradenské společnosti široký záběr a bohatý repertoár metod, založený na realizaci více než 1.500 operativních projektů.

Mnoha společnostem pomohl Korn Consult GmbH obrazně k postupu do první ligy automobilových dodavatelů. Organizační struktura a firemní postupy výrobců montážních podskupin byly prověřeny a přezkoušeny. Různí operativní poradci, integrovaní v procesech společnosti, tak podporují intenzivně a efektivně naše zákazníky v projektech, trvajících i několik měsíců. Přitom jsou do firemních procesů integrovány velmi vysoké požadavky výrobců automobilů, které jsou aktivně odzkoušené a společně optimálně instalované. Pomocí spojení poradenství a koučinku jsou organizační struktury našich zákazníků, jakož i jejich obchodní procesy, analyzovány, dodatečně rozvíjeny, zlepšovány a aktivně zaváděny do denního života. Tak je zajištěn měřitelný přenos důležitého know-how od odborných expertů na pracovníky společností. Úspěch: výrobci jsou vedeni jako „1.-Tier-dodavatelé“ u výrobců dodavatelů. Také Korn Consult GmbH sám hraje v špičkové skupině OEM, jako jsou např. Mercedes, BMW a Porsche, tři namátkou vybraní zástupci, kteří se špičkovým konzultantem spolupracují. Je přece jedno, zda je to obor služeb, informačních technologií, logistika, stavby strojů a zařízení, které Korn Consult Gruppe zavazují ke zodpovědnému splnění od nich obdržených úkolů, neboť

„Kvalita není náhoda, nýbrž výsledek fungujících obchodních procesů™“