Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Průběh certifikace

Průběh procesu certifikace
Projednání projektu (volitený)
Projednání projektu na místě (zadarmo) / neformální prohlídka
Předaudit (volitelný)
Na přání: Provedení předauditu
Uzavření smlouvy
Určení pravidel spolupráce
Prověření dokumentace
Kontrola systému managementu (PK, SM) je vhodnost se zprávou
Audit na místě
Kontrola účinnosti systému managementu na místě
Certifikace
Vydání certifikátu a závěrečné zprávy
Certifikát
Platnost: 3 roky
Roční ověřování