Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Představujeme se

KORN CONSULT GROUP: Globálně propojená společnost pro řešení problémů

KORN CONSULT GROUP: Globálně propojená společnost pro řešení problémů

Společnost KORN CONSULT GROUP (KCG) se všemi svými pobočkami je činná v Europě, USA, Číně, Mexiku a Jižní Africe od roku 2006.

Za posledních 12 roků přibližně 300 zkušených konzultantů úspěšně realizovalo okolo 3000 projektů. Pro efektivní realizaci projektů je zvlášť přínosné vzájemné mezinárodní propojení.

Základní competence KORN CONSULT GROUP jsou rozdělené do tří obchodních oblastí.

V oblasti Management Consulting jsou zákaznické organizace rozvíjeny prostřednictvím nových struktur a strategií, a taktéž procesy společností jsou optimalizovány podél celého dodavatelského řetězce od managementu, dodavatelů a kvality.

Interim Management se zaměřuje na přebírání obchodních nebo technických úkolů v oblasti administrativy, výrobních závodů a divizního managementu.

V oblasti Inženýrských služeb jsou přebírána témata projektového managementu v rozsahu procesu vývoje produktu a odpovědností za relokaci až po zajištění dodávek na výrobní úrovni (shop floor) ažk zákazníkovi.

Zaměstnanci KORN CONSULT GROUP disponují všemi potřebnými znalostmi a kvalifikacemi pro příslušné oblasti použití.

Pravidelná školení a tréninky prostřednictvím KCG Academy zaručují, že jsou všichni konzultanti kvalifikovaní a jsou trvale seznamováni se současnými technologiemi. Projektová review a dotazníkové akce na spokojenost zákaznicků - NPS- zastřešují filosofii kvality KCG a zaručují trvalou přidanou hodnotu pro naše zákazníky.

KCG toolbox, který je globálně využíván všemi konzultanty jako pracovní nástroj, zaručuje efektivní realizaci projektů se zaměřením na kvalitu jako standard pro zákazníky. Toto umožňuje rychlé reakční časy "24/48 h" ve všech regionech na celém světě.

Zákaznické portfolio je tvořeno středně velkými společnostmi až po mezinárodní korporace.