Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Karty procesu

Požadavky
zákazníka
Strategické procesy Odpovědnost vedení Spokojenost
zákazníka
SP1
Závazek vedení (EMS, QM, Bezpečnost)
SP2
Strategické plánování orientace na zákazníka
SP3
Finance a kontroling
SP4
Komunikace, Reportování, Schvalování
SP5
Hodnocení managementu
SP6
Zlepšování
Management zdrojů
SP7
Připravenost zdrojů
SP8
Lidé (Organizace, Rozvoj, Kvalifikace)
SP9
(infrastruktura, Zařízení, Řízení rizik, Havarijní plány)
SP10
Pracovní prostředí, Bezpečnost práce
SP11
Poskytování a údržba IT
Zákaznické procesy Realizace produktu a podpora
KP1 Poptávka
KP2 Objednávka -> K Vývoj -> Výroba -> Dodání
KP3 Přejímka (Dokončení)
KP4 Stížnosti zákazníka
Podpůrné procesy
UP1
Údržba a opravy zařízení
UP2
Výrobní zařízení a nástroje
UP3
Manipulace s nebezpečnými látkami
UP4
Nakládání s odpady
UP5
Měřící a kontrolní zařízení
UP6
Identifikace Kontrola Zpětná sledovatelnost
Měření, Analýza, Zlepšování
UP7
Analýza dat a statistické metody
UP8
Spokojenost zákazníka a zaměstnanců
UP9
Monitorování (produkt, Proces, Systém)
UP10
Řízení neshod
UP11
Změny /Prevence a Opatření / Zákaznický servis
UP12
Řízení dokumentů a záznamů