Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Hladký Přechod K Iatf 16949:2016

Hladký Přechod K Iatf 16949:2016

IATF 16949:2016 byla publikována v Říjnu 2016. Publikace pravidel pro certifikaci následovala v Listopadu 2016. Organizace nyní potřebují integrovat a implementovat změny v jejich systémech managementu kvality před provedením auditu k přechodu na novou normu.

Auditování a auditodny
Audity k přechodu z ISO/TS 16949:2009 na IATF 16949:2016 vyžadují ten samý počet dnů auditu jako recertifikační audit.

Přechodová fáze k IATF 16949:2016
Konec periody platnosti certifikace je 14. Září.2018. Předpokladem je, že jsou všechny předběžné podmínky splněny (důkaz, konformity s IATF 16949:2016, kvalifikace certifikovaných auditorů atd.).
Pokud audit k přechodu na novou normu odhalí neshody s IATF 16949:2016, tato neshoda musí být dokumentována ve zprávě z auditu a organizací musí být odstraněna do 60 dnů.

Prezentace Společnosti

 • Společnost KORN CONSULT GROUP byla založena v roce 2006.
 • Nyní má 70 konzultantů a vice než 200 KCG kooperačních partnerů.
 • Více než 2.500 projektů bylo realizováno.
 • Naši zákazníci jsou; OEMs, TIER 1, Tier 2, Tier N.
  • např. výrobci automobilů, zpracovatelé polymerů, výrobci nástrojů, slévárenské firmy, výrobci baterií.
 • Realizované projekty v Systému Managementu Kvality (SMK):
  • Zavedení stadardních požadavků IATF 16949:2016
  • GAP analýza mezi SMK dle ISO/TS 16949 a IATF 16949:2016.
  • Příprava SMK organizace pro certifikaci dle IATF.
  • Rekvalifikační trénink auditorů kvality podle IATF16949:2016.

Klíčové Kompetence & Zkušenosti Z Projektů

 • Provádění předauditu na vyhodnocení současné úrovně systému managementu kvality v závodě
 • Gap analýza oproti ISO 9001:2015.
 • Zlepšování procesů (neshody a nápravná opatření).
 • Provádění tréninků, zlepšování povědomí managementu, mentorování a koučování pro vlastníky procesů.
 • Implementace nové normy IATF 16949:2016 při respektování současných implementačních systémů.
 • Výměna znalostí ohledně změn v poslední verzi VDA a jaké jsou jejich dopady na zavedené procesy a systémy.

Nástroje

 • Operativní plán zlepšení & systémová témata
 • Zpráva z auditu
 • Potenciální analýza
 • Analýza procesu – želví diagram
 • Analýza nástrojů hodnocení procesu
 • Procesní audit dodavatelů služeb