Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski

Demea materiál analýzy efektivnosti

Demea materiál analýzy efektivnosti v podnikání

Proč jsou materiálové efektivnosti analýzy a výsledné zlepšení stále více a více důležité:

Materiály jsou ve zpracovatelském průmyslu obecně představují největší blok nákladů, a proto se zde nabízí velké úspory. Inteligentní manipulací s materiály se mohou údajně vysoké mzdové náklady zrelativnit. Pro zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti, jsou úspory v materiálových nákladů tedy dobrým výchozím bodem. A zejména v ekonomicky neklidné době, je zvýšení materiálové efektivnosti obzvláště důležité.

Díky snížení materiálových nákladů je téměř vždy doprovázeno snížením dalších nákladů, jako je energie a náklady na likvidaci odpadu. Potenciální úspory jsou proto často mnohem větší než původně první myšlenka.

V dlouhodobém výhledu růstu cen komodit, což nevyhnutelně vede k růstu cen energií a materiálu. Zároven je sledována tendence klesající prodeje vyrobených výrobků. S nárůstem materiálové efektivnosti můžeme pracovat proti tomuto problému.

Společnosti ve kterých bylo možné provést potencionální analýzu, dali v roce 2007 externí hodnocení, že polovina z navrhovaných opatření, které poradci v průběhu, nebo které již mohli být provedeny potencionální anylýzy bezprostředně. Jednalo se o investice nižší než 10.000 €. Dalších 20% z návrhů vyžadují investice nižší než 50.000 €. Této amortizace bylo dosaženo za méně než 6 měsíců. Je tedy zřejmé, že za velmi příznivý poměr nákladů a výnosů,je hlavní příspěvek ke zvýšení konkurenceschopnosti organizace podporované z programu.

Objem objednaného zboží je v podnicích stále menší. Trh nebo zákazníci/OEMs požadují vždy pružnější a menší dodávky. Efektivní využití materiálu je stále důležitější v této situaci.

V průměru je podíl podniků, ve kterých byla provedena potenciální analýze, zaznamenali úspory ve výši 2,5% z ročního obratu. To znamená, že v průměru může být dosaženo na této úrovni zvýšení ziskových marží.

Společnosti často přehlížejí, že mimo jejich hlavní kopetence, jsou oblasti, ve kterých není dostatečné přítomno know-how, či je dokonce zastaralé.

Nadále způsobuje stres v každodenním provozu a s nedostatkem pracovních sil, že projekty, které souvisejí s materiálovou potecionální účiností nejsou vůbec zahájeny. Efektivnost materiálu je je "Průřezové téma". Zpravidla je postiženo více oddělení ve společnosti. Pouze s celistvým hlasováním, může rozvinout účinek optimalizované materiálové efektivnosti.

Bylo prokázáno, že pro vysvětlení je tato otázka jako je materiálová efektivnost, kde je mnoho překážek ve společnosti, které je třeba překonat. Tento proces může být řízen zkušenými poradkyněmi a nebo zkušenými poradci. Také "vnější pohled", je často více. Poradci jsou neutrální, a speciálně vyškoleni pro odbornou práci v programu materiálové efektivnosti a mají zkušenosti s malými a středními podniky.

Materiálová efektivnost je mnohostranný problém.Tento celkový proces od zadání zakázky až po expedici může být pozorován, přičemž redukce spotřeby materiálu musí při úvahách stát v cetru. Přístupy ke zvýšení materiálové efektivnosti jsou obecně v oblasti produktového designu a výrobního procesu a v souvislosti s produkcí. Příkladem jsou specifické přístupy:

 • Produktový design:
  • Ohledčené konstrukce
  • Nahrazení materiálů
  • Kontrukce/Projektování
  • Modulová sestava / Standardizace
 • Výrobní proces:
  • Výběr procesu
  • Optimalizace parametrů
  • Průřezová optimalizace
  • Redukce zmetků
  • Optimalizace nástrojů
 • Prostředí výroby
  • Balení
  • Skladování / zásoby
  • Vnitro podniková doprava
  • Čištění / využívání a spotřebě čisticích prostředků
  • Spotřeba vody / úprava
  • Hospodaření a materiálem