Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski
Top Consultant 2019 - csBest of Consulting 2018 csProduktionsprozesse csShop floor management csWir sind umsetzungsstark csLieferkette sichern csEffiziente Entwicklung csChange- und Geschäftsprozesse cs

Na místě – celosvětově

Firemní
poradenství

Firemní poradenství s trvalým účinkem je ve středu našich aktivit. S našimi specialisty Vám můžeme pomoci s mnoha komplexními tématy a přispět tak k trvalým zlepšením vašich procesů.

Více se dozvědět

Dočasný
management

Máte akutní nedostatky na úrovni Vašeho managementu?Jsme schopni Vám nabídnout na časově omezenou dobu z našeho celosvětového týmu manažera, speciálně přizpůsobeného na Vámi požadovanou pozici.

Více se dozvědět

Inženýrské
služby

Považujeme se za Vaše partnery v oblastech vývoje a technologie technologie – naše služby zahrnují celý cyklus života produktu od první myšlenky o produktu až po optimalizaci výrobního procesu.

Více se dozvědět

Aktuality

10/2019
Automotive Hungary, Budapest

KORN CONSULT GROUP byl od 16. do 18. října 2019 jedním z vystavovatelů na veletrhu „Automotive Hungary“ v Budapešti.
Cílem tohoto veletrhu je rozvoj a zlepšování obchodních vztahů v oblasti automobilového průmyslu, který je zastoupen na maďarském trhu.
Byli jsme potěšeni návštěvou četných zákazníků na našem stánku.
Byly vedeny zajímavé rozhovory a byly navázány nové kontakty.

09/2019

Jeden OEM pověřil KORN CONSULT GROUP v Mexiku realizací interim projektu a podporou jednoho Tier-1 dodavatele , který je v současné době v eskalaci. Našim úkolem je rychle změnit situaci v managementu projektu u dodavatele prostřednictvím industrializace výrobního procesu a redukcí podílu zmetků tak, aby byly opět zajištěny bezproblémové dodávky.

09/2019

KORN CONSULT GROUP byl pověřen jedním OEM podporou jednoho Tier-1 dodavatele při náběhu výroby kompletního pohonného systému pro e-mobilitu. Náš senior konzultant se zaměřil na vybudování systému reportů dodavatele tak, aby byla včas odhalena rizika pro dodávky vzorkových dílů a výstavba seriového zařízení. Přitom je vizualizace shromážděných informací klíčem k úspěchu.

09/2019

Od jednoho výrobce automobilů jsme dostali zakázku na provedení analýzy stávající situace v dodávkách od jeho dodavatele. Je nutno poukázat na skutečnost, že díky zvýšeným odvolávkám již není dosahováno dodávkové spolehlivosti. Díky reorganizaci operativních prostorů, které jsme si vyžádali, může být výkon dodávek zlepšen na 80%. Nyní budou realizována další opatření, aby bylo znovu dosaženo 100%.

09/2019

KORN CONSULT GROUP v USA byl pověřen jedním OEM podporou jeho dodavatele, u kterého došlo k zastavení montážní linky. S pomoci odborníků na výrobu mohl náš senior konzultant definovat důležité KPI a LOP, pomocí kterých bylo dosaženo požadované transparentnosti aktuálního stavu pro management firmy tak, aby mohla být zavedena nutná opatření pro zabránění opakování se problému.

08/2019

KORN CONSULT GROUP byl prostřednictvím jednoho OEM pověřen stabilizací sériové výroby a zlepšením managementu zásobování u jednoho jeho hlavního dodavatele.
Úkolem pro mezifunkční tým složený ze specialistů OEM, dodavatele a našich senior poradců je zredukování prostojů jednoho strojního zařízení, jakož i snížení dodávkového manka u zákazníka pomocí navýšení OEE.

08/2019

KORN CONSULT GROUP v Číně byl pověřen jedním globálním OEM řízením deeskalace u jednoho jehoTier2 dodavalete.
Náš lokální senior konzultant provedl na místě Gap-Analýzu s použitím 4-fázového modelu KCG, a tím pomohl zlepšit stupeň zralosti celkové kvality v co nejkratším čase tak, aby bylo co nejrychleji dosaženo výsledků požadované úrovně pro deeskalaci.

08/2019

Náš senior poradce byl nasazen u jednoho Tier1 dodavatele pro optimalizaci výkonu 3. směny. Zajistil zvýšení úrovně využitelnosti zařízení a zavedl denní reporting jako zpětnou vazbu na plánované výrobní dávky.
Na základě těchto činností na úrovni Shop Floor byl rozvoj tohoto dodavatele úspěšně realizován společně s plynulým navýšením výrobních množství.