Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski
Top Consultant 2019 - csBest of Consulting 2018 csProduktionsprozesse csShop floor management csWir sind umsetzungsstark csLieferkette sichern csEffiziente Entwicklung csChange- und Geschäftsprozesse cs

Na místě – celosvětově

Firemní
poradenství

Firemní poradenství s trvalým účinkem je ve středu našich aktivit. S našimi specialisty Vám můžeme pomoci s mnoha komplexními tématy a přispět tak k trvalým zlepšením vašich procesů.

Více se dozvědět

Dočasný
management

Máte akutní nedostatky na úrovni Vašeho managementu?Jsme schopni Vám nabídnout na časově omezenou dobu z našeho celosvětového týmu manažera, speciálně přizpůsobeného na Vámi požadovanou pozici.

Více se dozvědět

Inženýrské
služby

Považujeme se za Vaše partnery v oblastech vývoje a technologie technologie – naše služby zahrnují celý cyklus života produktu od první myšlenky o produktu až po optimalizaci výrobního procesu.

Více se dozvědět

Aktuality

12/2019
KORN CONSULT GROUP donates to Kindernothilfe

Děkujeme mnohokrát našim zákazníkům, spolupracovníkům a kooperačním partnerům za vynikající a důvěryhodnou spolupráci v tomto roce. Přejeme Vám všem veselé Vánoční svátky, prožité v kruhu Vašich rodin a přátel, jakož i dobrý vstup do nového roku, 2020, plného zdraví a štěstí. Naším dobročinným darem v tomto roce podporujeme Pomoc dětem v nouzi (Kindernothilfe). Tato organizace se rozrostla od svého založení v roce 1959 v jednu z největších organizací pro práva dětí v Europě. Aktuálně zahrnuje při své práci skoro 2 milióny dětí a mladistvých v 697 projektech v 33 zemích Afriky, Asie, latinské Ameriky a východní Evropy – např. sirotků kvůli AIDS, postižených dětí, dětí z ulice a dětských dělníků. Cílem jejich práce je, umožnit dívkám a chlapcúm z nejchudších regionů světa život v lidsky důstojných podmínkách.

11/2019

Od jednoho stálého zákazníka jsme obdrželi zakázku na workshop, týkající se managementu dodavatelů. Zaměření mělo být na budoucí celkový management dodavatelů. Náš executive partner realizoval workshop se zainteresovanými pracovníky na „změnu myšlení”, týkající se zaváděných změn. Tím byl pozitivně podporován změnový management a prostřednictvím praktických příkladů byl také úspěšně implementován.

11/2019
16th VDA Quality Summit from 13.-14.11.2019 in Potsdam

Byli jsme úspěšní na 16. VDA Qualitäts-Gipfeltreffen od 13.a 14.11.2019 v Postupimi.
Jako sponzor a vystavovatel jsme mohli opět uskutečnit mnoho zajímavých odborných jednání s četnými dodavateli do automobilového průmyslu. Mimoto jsme měli příležitost představit náš nejnovější produkt „Management dodavatelského řetězce 2.0“ („Supply Chain Management 2.0“). Přirozeně byla tématem rozhovorů také nová giga továrna Tesly, kde KORN CONSULT GROUP mohl k tématu e-mobility (baterie, výroba článků a agilní management projektů v e-mobilitě) poukázat na několik svých úspěšně ukončených projektů.
More

11/2019

KORN CONSULT GROUP byl pověřen jedním Tier1 dodavatelem jednoho OEM provedením studie proveditelnosti a podporou při náběhu výroby pro jednoho nového dodavatele interiérových dílů v USA. Senior poradci měli za úkol včas rozpoznat rizika v dodavatelském řetězci a společně s dodavatelem je odstranit, jakož i následně zavést opatření na zlepšení tak, aby byla zajištěna úspěšná SOP.

11/2019

KORN CONSULT GROUP v USA byl pověřen jedním premiovým OEM podporou jednoho jeho Tier2 dodavatele v oblastech plánování výroby, managementu kapacit a logistiky . Problém spočíval v jeho nedostatečných včasných dodávkách. Náš nasazený tým zkušených senior poradců mohl operativně podporovat činnosti Tier2 dodavatele při zlepšováních ve výrobě, jakož i při plánování logistiky tak, aby byl stav opět stabilizován.

11/2019

Nový zákazník z Velké Británie pověřil KORN CONSULT GROUP provedením analýzy konformity s IATF 16949. Dodavatel , který je certifikován dle ISO 9001:2015, chce ale vybudovat svůj systém managementu kvality (QMS) podle IATF 16949. Po provedení Gap-analýzy náš poradce zpracoval vyhodnocení s definováním pracovní náročnosti, nákladů a potřebných zdrojů, která jsou nezbytná pro získáni certifikace.

10/2019

KORN CONSULT GROUP byl pověřen jedním Tier-1 dodavatelem, aby analyzoval a stabilizoval současnou situaci plánování výroby a výkonu kvality u jeho subdodavatele. Náš poradce byl též pověřen zabývat se tématy nákupu a komunikace. S našimi dlouhodobými zkušenostmi v oblasti managementu dodavatelů a jeho analýzy, zlepšením a zhodnocením rizik jsme projekt úspěšně dokončili.

10/2019

KORN CONSULT GROUP v Mexiku získal mandát na interim management pro manažerskou pozici. Interim manager komunikuje ve třech jazycích a byl vybrán z lokálního týmu. Úspěch projektu se ukazuje v trvalém obsazování takových pozic našimi experty s dlouhodobými průmyslovými zkušenostmi a s hluboko sahajícími praktickými zkušenostmi.