Kvalita není náhoda, ale výsledek fungujících procesů společnosti.
by KORN CONSULT GROUP


Sprachen

 • India
 • South Africa
 • Mexico

Languages

 • Deutsch
 • English
 • 简体中文
 • Español
 • Português
 • Čeština
 • Magyar
 • Română
 • Polski
Top Consultant 2019 - csBest of Consulting 2018 csProduktionsprozesse csShop floor management csWir sind umsetzungsstark csLieferkette sichern csEffiziente Entwicklung csChange- und Geschäftsprozesse cs

Na místě – celosvětově

Firemní
poradenství

Firemní poradenství s trvalým účinkem je ve středu našich aktivit. S našimi specialisty Vám můžeme pomoci s mnoha komplexními tématy a přispět tak k trvalým zlepšením vašich procesů.

Více se dozvědět

Dočasný
management

Máte akutní nedostatky na úrovni Vašeho managementu?Jsme schopni Vám nabídnout na časově omezenou dobu z našeho celosvětového týmu manažera, speciálně přizpůsobeného na Vámi požadovanou pozici.

Více se dozvědět

Inženýrské
služby

Považujeme se za Vaše partnery v oblastech vývoje a technologie technologie – naše služby zahrnují celý cyklus života produktu od první myšlenky o produktu až po optimalizaci výrobního procesu.

Více se dozvědět

Aktuality

08/2019

KORN CONSULT GROUP v Mexiku byl pověřen jedním OEM vedením eskalačního projektu u jednoho jeho dodavatele. Ve dvou výrobních lokalitách provedl náš poradce GAP-Analázu všech procesů, především ale logistiky a produkce.
Systím kvality byl též prověřen a přitom byla zavedena opatření ke zlepšení, která zajistí, že nařízené zastavení dodávek bude moci být co nejdříve opět staženo.

08/2019

KORN CONSULT GROUP byl prostřednictvím jednoho OEM pověřen stabilizací sériové výroby a zlepšením managementu zásobování u jednoho jeho hlavního dodavatele.
Úkolem pro mezifunkční tým složený ze specialistů OEM, dodavatele a našich senior poradců je zredukování prostojů jednoho strojního zařízení, jakož i snížení dodávkového manka u zákazníka pomocí navýšení OEE.

08/2019

KORN CONSULT GROUP v Číně byl pověřen jedním globálním OEM řízením deeskalace u jednoho jehoTier2 dodavalete.
Náš lokální senior konzultant provedl na místě Gap-Analýzu s použitím 4-fázového modelu KCG, a tím pomohl zlepšit stupeň zralosti celkové kvality v co nejkratším čase tak, aby bylo co nejrychleji dosaženo výsledků požadované úrovně pro deeskalaci.

08/2019

Náš senior poradce byl nasazen u jednoho Tier1 dodavatele pro optimalizaci výkonu 3. směny. Zajistil zvýšení úrovně využitelnosti zařízení a zavedl denní reporting jako zpětnou vazbu na plánované výrobní dávky.
Na základě těchto činností na úrovni Shop Floor byl rozvoj tohoto dodavatele úspěšně realizován společně s plynulým navýšením výrobních množství.

08/2019

KORN CONSULT GROUP podporuje s naším expertem na management logistiky jedno OEM v USA u jeho dodavatele, aby bylo obnoveno požadované plnění dodávek. Cílem je pomocí krátkodobých opatření optimalizovat výrobní a kapacitní plánování lakovací linky, a tak ji opět přivést na normální úroveň.
Proto byl vytvořen i nový nástroj na plánování, pomocí kterého bude optimalizace celkového využití zavedena.

07/2019

KORN CONSULT GROUP rozšiřuje své portfolio a nyní také poskytuje provozní podporu projektům Fúze a Akvizice.
F&A je obecný název pro většinu známých typů transakcí v podnikovém sektoru.
KORN CONSULT GROUP je váš partner pro identifikaci, iniciaci a implementaci potenciálu pro prodejce nebo kupující v transakčních projektech. Více se dozvědět

07/2019

KORN CONSULT GROUP v USA byla pověřena prémiovým OEM klientem o podporu u poskytovatele logistických služeb v oblastech JIS / JIT.
Dva zkušení konzultanti s praktickými zkušenostmi v oblasti dodavatelského řetězce podporují poskytovatele služeb při prověřování a zlepšování jejich logistických a IT procesů, identifikačních časů, šíření možností, včetně doby tranzitů.

07/2019

KORN CONSULT GROUP byla pověřena Tier 1 dodavatelem vstřikování plastů k prověření jejího Systému Řízení Kvality podle IATF 16949. Po ověření posledně realizovaných auditů byly všechny hlavní procesy auditovány podle nejnovějších změn IATF.
Náš Senior Consultant prakticky vysvětlil obecně formulované části normy, aby mohly být aplikovány do každodenní praxe.